Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu

PODACI O KUPCU
Molimo unesite vaše ime i prezime
Molimo unesite vašu adresu
Molimo unesite vaš broj telefona
Molimo unesite vašu email adresu
PODACI O NARUDŽBI
Molimo unesite šifru narudžbe
Molimo unesite broj računa
Molimo odaberite datum narudžbe
Molimo odaberite datum isporuke
Ovim putem izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupoprodaji slijedećih proizvoda:
Molimo unesite šifru proizvoda
Molimo unesite naziv proizvoda
Molimo odaberite jednu opciju
RAZLOG RASKIDA UGOVORA:

Molimo Vas da nam pomognete što kvalitetnijim upravljanjem informacijama na web shopu te da navedete razlog raskida ugovora upisom rednog broja u polje "Razlog" (nije obavezno). Napomena : Kupac je dužan isporučenu robu vratiti na skladište prodavatelja Šepić Commerce, Rastočka 14, 10020 Novi Zagreb, Blato, Hrvatska, o svom trošku, a ŠEPIĆ COMMERCE D.O.O. mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što roba bude vraćena, odnosno nakon što Kupac dostavi dokaz da je proizvode poslao natrag. Kako je propisano u Općim uvjetima, preduvjet jednostranog raskida Ugovora je da proizvod nije korišten. Proizvode koji Kupac vraća, dužan je vratiti kompletne, u stanju u kojemu su mu i dostavljeni, u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svom pripadajućom dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena. Ukoliko Kupac proizvod vraća neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko isti ne dostavi u zakonskom roku, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjene. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.
OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Zakonski rok i procedura kod jednostranog raskida ugovora Ugovor je moguće jednostrano raskinuti bez navođenja razloga u roku 14 dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi po odabiru Kupca, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed. Da biste ostvarili pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, dužni ste obavijestiti ŠEPIĆ COMMERCE d.o.o. na mail info@motooprema.hr o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na adresu info@schuberth.hr u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. U slučaju narudžbe robe koja treba biti isporučena odvojeno, u slučaju da je riječ o robi koja se dostavlja u više pošiljaka, rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Izravne troškove povrata robe snosi Kupac. Odgovornost Kupca za umanjenje vrijednosti robe Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe (ambalaže i proizvoda u ambalaži) koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Povrat uplaćenog iznosa kod jednostranog raskida ugovora Povrat novca koji je primljen za robu za koju Kupac traži jednostrani raskid ugovora izvršit ćemo bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada se predmetna roba zaprimi na skladište na adresu prodavatelja Šepić Commerce d.o.o., Rastočka 14, 10020 Novi Zagreb, Blato, Hrvatska. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. Kupce molimo da uzmu u obzir da sam proces povrata novca na kartice može trajati par dana duže dok se iznos ne vidi na kartici Kupca.

Povrat robe
Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine Ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda na skladište prodavatelja Šepić commerce, Rastočka 14, 10020 Novi Zagreb, Blato, Hrvatska. Savjetujemo Vas da se raspitate kod odabranog dostavljača na koji način vrše dostavu na gore navedenu adresu.